Festivalkunstner 2015

Håkon Bleken er beskrevet som en litterær maler, med et sterkt samfunnsengasjement. Her er det melankoli, raseri og det kunstkritiker Tommy Olsson kaller en blomstrende pessimisme - som i denne teksten, skrevet til katalogen til en utstilling på Bomuldsfabriken i Arendal for tre år siden: "Bleken etter milleniumskiftet er for så vidt samme kunstner som før, lett å kjenne igjen på streken, men der ligger likevel en dypere grad av ren indignasjon, hvis ikke en fullstendig blomstrende pessimisme, nedfelt i maleriet i senere år."

Bleken har illustrert – og latt seg inspirere av – flere sentrale skjønnlitterære verk. Blant annet Henrik Ibsens interessante og komplekse karakter Hedda Gabler. Og nettopp Hedda-bildene er det som stilles ut i Grimstad disse augustdagene. Samtidig settes også selve skuespillet opp. Juni Dahrs Hedda Gabler er selve åpningsforestillingen til Ibsen- og Hamsun-dagene, og spilles 3. august.

“...en fullstendig blomstrende pessimisme, nedfelt i maleriet i senere år.”

Håkon Bleken har mottatt en rekke priser og utmerkelser, og han er representert i alle de viktigste kunstsamlingene i Norge. Ingenting tyder på at han senket tempoet eller ambisjonsnivået etter at han fylte åtti år. Tvert imot. Vi gleder oss til å presentere Håkon Bleken for vårt festivalpublikum!