Strukturering

Etter mange år har det blitt mye fint stoff som er litt for spredd rundt omkring på sider og undersider på hjemmesiden vår. For å samle tekster, nyheter og annet må en liten ombygging til. Det vil derfor være smått kaotisk en liten periode, men alt som omhandler årets festival, årets vårprogram, og seminaret vil være helt oppdatert og riktig presentert.

Read More
Min kamp til Grimstad

I høst ble Karl Ove Knausgårds mesterverk Min kamp for første gang satt opp som teater, på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nå kommer stykket til oss som en reading - på forfatterens hjemmebane – Sørlandet – under Ibsen- og Hamsun-dagene 4. august!

Read More
Rystende, vakkert og vondt

Utenfor Fjære kirke, på kirkegården, sto Terje Vigen-minnesmerket. Inne satt sterkt berørte tilskuere og hørte blant annet disse tre siste versene: 

“... stort har jeg mistet, men stort jeg fik. 
Bedst var det, kanhænde, det gik som det gik
- og så får du ha’e tak da, Gud!”

Read More
Å skrive er å se

Det hender at jeg tenker at det er umoderne å skrive romaner. Romanene kommer ikke til å vare, folk vil ikke ha dem lenger, de tar for lang tid å lese, det er noe feil med formatet. Romanen er for lang, novellen også, for den saks skyld. Alt som skal sies kan sies på Twitter. Alt som er å si om folk som går omkring og tenker på sitt i Norge, er dessuten sagt, tenker jeg også.

Read More
Om ytringsfrihet og litteratur

Forfatterens ansvar ligger i at man ”eier språket”

På grunn av denne språkmektigheten slipper forfattere lett til i offentligheten, dessverre ofte med lettvintheter forkledd med stort patos og selvhøytidelighet. Men en dyktig poet er ikke nødvendigvis en god samfunnsanalytiker. Poetokratiet er og bør være dødt.

Read More