HELÅRSPROGRAM

Dette skjer i vår.

Hedda Gabler - fra Teheran til Grimstad. Terje Vigen i Fjære kirkeEdvard Hoem i Dikternes naboby. Ibsenske idealer i det flerkulturelle Norge? Brageprisvinneren om boka, havet og kystsamfunnet.